Pomagajmo si s tapkanjem

Zakaj je izvor težav v nizki samopodobi in ne v nizki samozavesti?

Okrepite svoj notranji mir v treh minutah na dan.